Ekstrakurikuler

Ektrakurikuler Wajib

Nama EktraPutraPutri
Tapak SuciRabu SoreRabu Sore
Hisbul WathonJum’at SoreJum’at Sore
Kokam SantriAhad Pagi

Ektrakurikuler Pilihan

Nama EktraPutraPutri
Tilawah Qur’anSabtu SiangSabtu Siang
FutsalSabtu Sore
Sepak BolaSabtu Sore
MemanahAhad PagiAhad Pagi
BerkudaAhad SoreSabtu Sore
Halaqoh Arabiyah
English Club